Miếng silicon bảo vệ ty mẹ


Trợ ty MAM là sản phẩm được nghiên cứu sản xuất từ những nỗ lực hỗ trợ cho các mẹ chăm sóc con bằng sữa mẹ.Có khá nhiều mẹ bị một vài khiếm khuyết nhỏ với bầu ty của mình như: Đầu ty bị dẹt, bị phẳng, bị to quá, hay bị nhỏ quá..để bé có thể ngậm bú tự nhiên, thậm chí trong qua trình cho bé bú đầu ty của mẹ cũng có thể bị nứt. Lúc này trợ ty sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng để các mẹ có thể cho bé bú trực tiếp từ bầu sữa nóng hổi của mình - một cách quan trọng để thắt chặt tình mẫu tử thiêng liêng.
 


Bản tin điện tử