Máy đo nhiệt độ


Thân nhiệt của mỗi người là một phương thức thể hiện nhanh nhất, gần nhất sức khỏe của họ trong từng thời điểm của ngày. Đối với em bé, khi hệ miễn dịch còn non yếu và đang hoàn thiện dần thì những tác động của môi trường sống khá rõ rệt. Một chiếc nhiệt kế điện tử thông minh sẽ giúp mẹ kiểm tra thân nhiệt của em bé nhanh chóng chính xác trong vòng 2 giây.

Sản phẩm các mẹ cũng quan tâm:

Dụng cụ chăm sóc bé

Máy báo khóc

 


Bản tin điện tử